Skip Navigation LinksÇevre Yönetimi Şube Müdürlüğü > Avcılık ve Yaban Hayatı

AVCI EĞİTİMİ YAPILDIAvcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde: 20.02.2012 tarihinde Şube Müdürlüğümüzce ve Şanlıurfa Halk Eğitim Müdürlüğüde 10 günlük Avcılık Eğitim Kursu düzenlenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır. 

Kursun Amacı: ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının Eğitimli, bilinçli  yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak eğitilmiş ve başarılı olanlara sınav neticesinde sertifika  belgesi vermektir.

Kurs başvuruları her zaman alınmaktadır. Söz konusu kursa katılmak isteyen kişiler, aşağıda belirtilen belgelerini tamamlayarak Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüze başvuruda buluna bilirler. Başvuru sayıları yeterli olduğunda uygun bir zamanda eğitim programlanıp kayıt yaptıran kişilere duyurulur.

- Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
a) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak, şartları aranır.
Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Bir dilekçe ekinde :
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4) Öğrenim belgesi,
5) İkametgâh belgesi,
6) 2011 yılı için Kurs kayıt ücreti olan 87,00 TL nin Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi TR26 000 1000 253 573 63817 5001 ıban no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Şanlıurfa Döner Sermaye İşletmesi hesabına "Kurs Ücreti" ibaresiyle yatırıldığına dair "banka ekstre"sinin aslı

Sunulan evraklar ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır.